Ashampoo Photo Optimizer 7 8.2.3

Ashampoo Photo Optimizer 7 8.2.3

ashampoo GmbH & Co. KG – 109,6MB – Commercial – Windows
Optimiert Bilder Automatish wie kein anderes Programm
Das Geheimnis des neuen tối ưu hóa ảnh liegt ở seiner phantastischen Bildoptimierung. Dazu wird das Bild exakt analysiert, um mögliche Schwachpunkte zu find. Ob blasse Farben, falsche Belichtung oder unpassende Farbtemperatur-der Algorithmus vom trình tối ưu hóa hình ảnh findet huy alle! Zum ersten Mal werden Weißabgleich und Kontrastspreizung Automatish mit erledigt! Nach der Analyse erschafft chết Optimierung Ihre Bilder neu-strahlend, kräftig und genau vậy, wie ein gutes Foto sein sollte. Lassen huy sich überzeugen und schenken huy Ihren Bildern neuen Glanz!

Tổng quan

Ashampoo Photo Optimizer 7 là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi ashampoo GmbH & Co. KG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.854 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Ashampoo Photo Optimizer 7 là 8.2.3, phát hành vào ngày 24/09/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/06/2018. Phiên bản phổ biến nhất là 8.2.3, được sử dụng bởi 44 % trong tất cả các cài đặt.

Ashampoo Photo Optimizer 7 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 109,6MB.

Ashampoo Photo Optimizer 7 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Ashampoo Photo Optimizer 7!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.854 UpdateStar có Ashampoo Photo Optimizer 7 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ashampoo GmbH & Co. KG
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản